Nasze usługi

Zakład Gospodarki Komunalnej w miejscowości Antonielów świadczy profesjonalne usługi komunalne. W zakresie naszych prac znajduje się:
  • pielęgnacja zieleni,
  • wywóz śmieci,
  • wywóz odpadów
  • wywóz nieczystości
  • administracja nad cmentarzami komunalnymi
  • nieruchomościami komunalnymi
  • zaopatrzenie w wodę